Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 14940 93,69%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 738 4,63%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,01%
Code 400 - Błędne żądanie 7 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 261 1,64%