Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9763 92,05%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 665 6,27%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 9 0,08%
Code 404 - Nie znaleziono 166 1,57%