Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 14778 94,52%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 732 4,68%
Code 304 - Niezmodyfikowany 9 0,06%
Code 400 - Błędne żądanie 8 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 106 0,68%