Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5086 93,60%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 291 5,36%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,04%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 51 0,94%