Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 7191 96,99%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 115 1,55%
Code 304 - Niezmodyfikowany 6 0,08%
Code 400 - Błędne żądanie 11 0,15%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 90 1,21%