Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 7441 97,34%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,05%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 118 1,54%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,05%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 74 0,97%