Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9658 97,31%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 152 1,53%
Code 304 - Niezmodyfikowany 8 0,08%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,05%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 100 1,01%