Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 7874 95,79%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 174 2,12%
Code 304 - Niezmodyfikowany 6 0,07%
Code 400 - Błędne żądanie 15 0,18%
Code 404 - Nie znaleziono 151 1,84%