Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 12784 97,43%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 155 1,18%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11 0,08%
Code 400 - Błędne żądanie 11 0,08%
Code 403 - Zakazane 2 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 158 1,20%