Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9646 97,50%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 134 1,35%
Code 304 - Niezmodyfikowany 10 0,10%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 102 1,03%