Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 7772 94,34%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 230 2,79%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7 0,08%
Code 400 - Błędne żądanie 7 0,08%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 221 2,68%