Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 16702 93,63%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 705 3,95%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4 0,02%
Code 400 - Błędne żądanie 10 0,06%
Code 403 - Zakazane 3 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 413 2,32%