Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9449 94,37%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 239 2,39%
Code 304 - Niezmodyfikowany 9 0,09%
Code 400 - Błędne żądanie 8 0,08%
Code 404 - Nie znaleziono 308 3,08%