Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 13377 97,23%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 216 1,57%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 9 0,07%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,02%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 151 1,10%