Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 12755 96,47%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 278 2,10%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 6 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 179 1,35%