Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 12000 96,53%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 254 2,04%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,02%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 174 1,40%