Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 15571 97,16%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 157 0,98%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 288 1,80%