Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 10158 95,40%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 204 1,92%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 18 0,17%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 263 2,47%