Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 20036 98,27%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 45 0,22%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 8 0,04%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,02%
Code 403 - Zakazane 2 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 289 1,42%