Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 8968 94,68%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 112 1,18%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,01%
Code 400 - Błędne żądanie 18 0,19%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 372 3,93%