Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 21313 97,88%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 88 0,40%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,00%
Code 400 - Błędne żądanie 17 0,08%
Code 404 - Nie znaleziono 355 1,63%