Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4413 93,18%
Code 206 - Częściowa zawartość 24 0,51%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 92 1,94%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 205 4,33%