Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5892 95,29%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 48 0,78%
Code 304 - Niezmodyfikowany 6 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 237 3,83%