Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3417 97,05%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 21 0,60%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 20 0,57%
Code 400 - Błędne żądanie 24 0,68%
Code 404 - Nie znaleziono 38 1,08%