Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 643 97,57%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,30%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5 0,76%
Code 404 - Nie znaleziono 9 1,37%