Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3115 95,14%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16 0,49%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 15 0,46%
Code 304 - Niezmodyfikowany 29 0,89%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,15%
Code 404 - Nie znaleziono 94 2,87%