Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3376 90,92%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 204 5,49%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8 0,22%
Code 404 - Nie znaleziono 125 3,37%