Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4383 86,84%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,08%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 114 2,26%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5 0,10%
Code 304 - Niezmodyfikowany 126 2,50%
Code 400 - Błędne żądanie 6 0,12%
Code 404 - Nie znaleziono 409 8,10%