Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3344 63,01%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,08%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 139 2,62%
Code 403 - Zakazane 2 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 1818 34,26%