Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4288 82,37%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,12%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 44 0,85%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 7 0,13%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7 0,13%
Code 403 - Zakazane 2 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 852 16,37%