Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4454 90,90%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,12%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 11 0,22%
Code 304 - Niezmodyfikowany 48 0,98%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,06%
Code 403 - Zakazane 2 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 376 7,67%