Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 6534 93,25%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,06%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 25 0,36%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 439 6,27%