Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 6038 91,87%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 65 0,99%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 15 0,23%
Code 403 - Zakazane 2 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 450 6,85%