Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9014 94,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 45 0,47%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 35 0,37%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,02%
Code 403 - Zakazane 2 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 487 5,08%