Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 11440 91,24%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 88 0,70%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 36 0,29%
Code 400 - Błędne żądanie 7 0,06%
Code 403 - Zakazane 4 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 961 7,66%