Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 14810 95,09%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 124 0,80%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11 0,07%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,02%
Code 403 - Zakazane 11 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 615 3,95%