Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 44919 95,16%
Code 206 - Częściowa zawartość 56 0,12%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 49 0,10%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 7 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 193 0,41%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1943 4,12%
Code 405 - Nieuznawana metoda 36 0,08%