Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 32328 97,54%
Code 206 - Częściowa zawartość 36 0,11%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 7 0,02%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 165 0,50%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 596 1,80%
Code 405 - Nieuznawana metoda 6 0,02%