Lista TOP 30 z 784 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3079 6,34% 0,207 284,46 Mb 9,11% /pdf.php
2 2912 6,00% 0,003 96,35 Mb 3,09% /files/Logo-contrast.svg
3 2910 5,99% 0,001 10,79 Mb 0,35% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
4 2906 5,99% 0,003 96,20 Mb 3,08% /files/Logo.svg
5 2895 5,96% 0,002 12,27 Mb 0,39% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
6 2886 5,94% 0,001 85,50 Mb 2,74% /tpls/Bip/css/out.css
7 2867 5,91% 0,001 54,89 Mb 1,76% /tpls/Bip/css/start.css
8 2865 5,90% 0,003 214,59 Mb 6,87% /tpls/Bip/js/out.js
9 2057 4,24% 0,007 31,84 Mb 1,02% /zamowienia-publiczne-3/zapytania-ofertowe-7/
10 1960 4,04% 0,003 8,72 Mb 0,28% /robots.txt
11 1625 3,35% 0,000 2,65 Mb 0,08% /miro/download-light/pdf.png
12 1065 2,19% 0,003 20,12 Mb 0,64% /
13 542 1,12% 0,001 1,52 Mb 0,05% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
14 523 1,08% 0,001 1,44 Mb 0,05% /tpls/Bip/img/xml.svg
15 473 0,97% 0,000 8,66 Mb 0,28% /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
16 472 0,97% 0,000 869,98 Kb 0,03% /miro/download-light/docx.png
17 406 0,84% 0,001 10,47 Mb 0,34% /zamowienia-publiczne-3/plan-zamowien-publicznych/
18 397 0,82% 0,000 4,11 Mb 0,13% /img/128/128/3/files/favicon.png
19 380 0,78% 0,001 3,12 Mb 0,10% /komorki-organizacyjne-pzpk/wdzydzki-park-krajobrazowy/zielona-szkola-w-schodnie/
20 351 0,72% 0,001 5,50 Mb 0,18% /nabor/ogloszenie-o-naborze/
21 345 0,71% 0,001 5,61 Mb 0,18% /dane-teleadresowe/
22 318 0,66% 0,000 6,09 Mb 0,19% /img/192/192/3/files/favicon.png
23 285 0,59% 0,000 356,09 Kb 0,01% /tpls/Bip/images/sort_both.png
24 261 0,54% 0,000 327,72 Kb 0,01% /tpls/Bip/images/sort_desc.png
25 258 0,53% 0,001 7,32 Mb 0,23% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/
26 255 0,53% 0,001 4,56 Mb 0,15% /podstawy-prawne/
27 220 0,45% 0,001 3,49 Mb 0,11% /komorki-organizacyjne-pzpk/park-prajobrazowy-mierzeja-wislana/
28 218 0,45% 0,001 2,85 Mb 0,09% /ogloszenia-i-komunikaty/
29 206 0,42% 0,001 4,19 Mb 0,13% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao25122019-odtworzenie-infrastruktury-edukacyjno-turystycznej-zniszczonej-w-nawalnicy-w-sierpniu-2017-r-na-obszarze-wdzydzkiego-i-zaborskiego-parku-krajobrazowego/
30 194 0,40% 0,000 2,68 Mb 0,09% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao2512021-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawy-wykonanie-ekspozycji-przyrodniczej-centrum-edukacji-ekologicznej-cee-parku-krajobrazowego-quotmierzeja-wislanaquot-w-stegnie/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 784 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 5 0,01% 0,000 327,55 Mb 10,49% /files/download/301/2-zal_nr_8.zip
2 3079 6,34% 0,207 284,46 Mb 9,11% /pdf.php
3 2865 5,90% 0,003 214,59 Mb 6,87% /tpls/Bip/js/out.js
4 2 0,00% 0,000 126,04 Mb 4,04% /files/download/305/zal_nr_8_1.zip
5 2 0,00% 0,000 120,26 Mb 3,85% /files/download/307/zal_nr_8.zip
6 5 0,01% 0,000 119,39 Mb 3,82% /files/download/401/przedmiary_rozbiorka-od-nr-1-do-nr-9.zip
7 5 0,01% 0,000 115,18 Mb 3,69% /files/download/394/zalaczniki-graficzne.zip
8 2 0,00% 0,000 101,88 Mb 3,26% /files/download/142/Zalaczniki-Nr-od-11-do-16-do-SIWZ.zip
9 2 0,00% 0,000 97,10 Mb 3,11% /files/download/318/Zalacznik-nr-8.zip
10 2912 6,00% 0,003 96,35 Mb 3,09% /files/Logo-contrast.svg
Lista 25 z 784 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3079 6,34% 0,207 284,46 Mb 9,11% /pdf.php
2 2057 4,24% 0,007 31,84 Mb 1,02% /zamowienia-publiczne-3/zapytania-ofertowe-7/
3 1065 2,19% 0,003 20,12 Mb 0,64% /
4 2906 5,99% 0,003 96,20 Mb 3,08% /files/Logo.svg
5 2 0,00% 0,003 11,61 Kb 0,00% /backup.php
6 1960 4,04% 0,003 8,72 Mb 0,28% /robots.txt
7 2912 6,00% 0,003 96,35 Mb 3,09% /files/Logo-contrast.svg
8 2865 5,90% 0,003 214,59 Mb 6,87% /tpls/Bip/js/out.js
9 2895 5,96% 0,002 12,27 Mb 0,39% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
10 2886 5,94% 0,001 85,50 Mb 2,74% /tpls/Bip/css/out.css
11 406 0,84% 0,001 10,47 Mb 0,34% /zamowienia-publiczne-3/plan-zamowien-publicznych/
12 351 0,72% 0,001 5,50 Mb 0,18% /nabor/ogloszenie-o-naborze/
13 2867 5,91% 0,001 54,89 Mb 1,76% /tpls/Bip/css/start.css
14 345 0,71% 0,001 5,61 Mb 0,18% /dane-teleadresowe/
15 2910 5,99% 0,001 10,79 Mb 0,35% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
16 258 0,53% 0,001 7,32 Mb 0,23% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/
17 380 0,78% 0,001 3,12 Mb 0,10% /komorki-organizacyjne-pzpk/wdzydzki-park-krajobrazowy/zielona-szkola-w-schodnie/
18 255 0,53% 0,001 4,56 Mb 0,15% /podstawy-prawne/
19 218 0,45% 0,001 2,85 Mb 0,09% /ogloszenia-i-komunikaty/
20 542 1,12% 0,001 1,52 Mb 0,05% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
21 523 1,08% 0,001 1,44 Mb 0,05% /tpls/Bip/img/xml.svg
22 220 0,45% 0,001 3,49 Mb 0,11% /komorki-organizacyjne-pzpk/park-prajobrazowy-mierzeja-wislana/
23 35 0,07% 0,001 3,22 Mb 0,10% /dane-bip-xml.php
24 206 0,42% 0,001 4,19 Mb 0,13% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao25122019-odtworzenie-infrastruktury-edukacyjno-turystycznej-zniszczonej-w-nawalnicy-w-sierpniu-2017-r-na-obszarze-wdzydzkiego-i-zaborskiego-parku-krajobrazowego/
25 187 0,39% 0,001 3,12 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao25132020-utworzenie-centrum-edukacji-ekologicznej-w-staniszewie-gmina-kartuzy-wraz-zagospodarowaniem-i-wyposazeniem-terenu/