Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5367 97,85%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5 0,09%
Code 400 - Błędne żądanie 66 1,20%
Code 404 - Nie znaleziono 47 0,86%