Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4038 93,04%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 7 0,16%
Code 304 - Niezmodyfikowany 20 0,46%
Code 400 - Błędne żądanie 175 4,03%
Code 403 - Zakazane 1 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 92 2,12%
Code 405 - Nieuznawana metoda 6 0,14%