Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 14154 98,37%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,01%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 137 0,95%
Code 403 - Zakazane 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 90 0,63%