Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3566 88,51%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,07%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 14 0,35%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5 0,12%
Code 400 - Błędne żądanie 294 7,30%
Code 404 - Nie znaleziono 147 3,65%