Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 16773 96,40%
Code 206 - Częściowa zawartość 3 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 10 0,06%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 611 3,51%