Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9583 94,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 603 5,92%