Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 13360 74,93%
Code 206 - Częściowa zawartość 9 0,05%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 14 0,08%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 15 0,08%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1092 6,12%
Code 404 - Nie znaleziono 3333 18,69%
Code 405 - Nieuznawana metoda 8 0,04%