Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 43688 94,94%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 922 2,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 393 0,85%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1006 2,19%