Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 57132 91,91%
Code 206 - Częściowa zawartość 7 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3520 5,66%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 509 0,82%
Code 404 - Nie znaleziono 990 1,59%