Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 67145 96,71%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1028 1,48%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 588 0,85%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 666 0,96%