Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 34675 94,26%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 757 2,06%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 6 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 708 1,92%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,00%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 637 1,73%